OpenGL hodiny

Obdoba ručičkových hodín pomocou OpenGL.

Jeden čas som sa učil pracovať s OpenGL. Ako stále som chcel skúsiť aj niečo konkrétne vyrobiť, nie len nejaké bezduché cvičenia. A toto je výsledok. Nie je to nič zložité, keďže som použil aj GLUT, takže niektoré rutiny odpadli a mohol som napísať len to, čo som potreboval.

V podstate sú potrebné 2 hlavné podprogramy. Jeden podľa aktuálneho času vypočítava uhly, aké zvierajú jednotlivé ručičky a druhý, ktorý vykresľuje celú scénu. Pre vykreslenie sú použité obyčajné úsečky. Vyzerá to celkom dobre, keď ručičky neskáču po krokoch, ale pekne sa plynulo posúvajú.

Kód asi nie je potrebné veľmi komentovať.

/**
 OpenGL analog clock

 @author bobo87

*/

#include <gl/glut.h>
#include <gl/gl.h>
#include <math.h>
#include <time.h>
#include <sys/timeb.h>const float clockR  = 80.0f,
      clockVol = 100.0f,

      angle1min = M_PI / 30.0f,

      minStart = 0.9f,
      minEnd  = 1.0f,

      stepStart = 0.8f,
      stepEnd  = 1.0f;

float angleHour = 0,
   angleMin = 0,
   angleSec = 0;void newLine(float rStart, float rEnd, float angle){
 float c = cos(angle), s = sin(angle);
 glVertex2f( clockR*rStart*c, clockR*rStart*s);
 glVertex2f( clockR*rEnd*c, clockR*rEnd*s);
}void RenderScene(void){
 int i;

 glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);

 glColor3f(1.0f, 0.0f, 0.0f);
 glLineWidth(2.0f);
 glEnable(GL_LINE_SMOOTH);
 glEnable(GL_POINT_SMOOTH);
 glEnable(GL_POLYGON_SMOOTH);

 glBegin(GL_LINES);
  for(i=0; i<60; i++){
   if(i%5){ // normal minute
    if(i%5 == 1)
     glColor3f(1.0f, 1.0f, 1.0f);
    newLine(minStart, minEnd, i*angle1min);
   }else{
    glColor3f(1.0f, 0.0f, 0.0f);
    newLine(stepStart, stepEnd, i*angle1min);
   }
  }
 glEnd();

 glLineWidth(3.0f);
 glBegin(GL_LINES);
  newLine(0.0f, 0.5f, -angleHour+M_PI/2);
  newLine(0.0f, 0.8f, -angleMin+M_PI/2);
 glEnd();

 glLineWidth(1.0f);
 glColor3f(0.0f, 0.0f, 1.0f);
 glBegin(GL_LINES);
  newLine(0.0f, 0.8f, -angleSec+M_PI/2);
 glEnd();

 glutSwapBuffers();
}

void SetupRC(void){
 glClearColor(0.0f, 0.0f, 0.0f, 1.0f);
}

///////////////////////////////////////////////////////////
// Called by GLUT library when the window has chanaged size
void ChangeSize(GLsizei w, GLsizei h){
 GLfloat aspectRatio;

 // Prevent a divide by zero
 if(h == 0)
  h = 1;

 // Set Viewport to window dimensions
 glViewport(0, 0, w, h);

 // Reset coordinate system
 glMatrixMode(GL_PROJECTION);
 glLoadIdentity();

 // Establish clipping volume (left, right, bottom, top, near, far)
 aspectRatio = (GLfloat)w / (GLfloat)h;
 if (w <= h)
  glOrtho (-clockVol, clockVol, -clockVol / aspectRatio, clockVol / aspectRatio, 1.0, -1.0);
 else
  glOrtho (-clockVol * aspectRatio, clockVol * aspectRatio, -clockVol, clockVol, 1.0, -1.0);

 glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
 glLoadIdentity();
}


void TimerFunction(int value){
 struct timeb tb;
 time_t tim=time(0);
 struct tm* t;
 t=localtime(&tim);
 ftime(&tb);

 angleSec = (float)(t->tm_sec+ (float)tb.millitm/1000.0f)/30.0f * M_PI;
 angleMin = (float)(t->tm_min)/30.0f * M_PI + angleSec/60.0f;
 angleHour = (float)(t->tm_hour > 12 ? t->tm_hour-12 : t->tm_hour)/6.0f * M_PI+
       angleMin/12.0f;

 glutPostRedisplay();
 glutTimerFunc(33,TimerFunction, 1);
}

///////////////////////////////////////////////////////////
// Main program entry point
int main(int argc, char* argv[]){
 glutInit(&argc, argv);
 glutInitDisplayMode(GLUT_DOUBLE | GLUT_RGBA);
 glutCreateWindow("glClock by bobo");

 glutDisplayFunc(RenderScene);
 glutReshapeFunc(ChangeSize);
 glutTimerFunc(33, TimerFunction, 1);

 SetupRC();

 glutMainLoop();

 return 0;
}

A nejaké výsledné screeny :

OpenGL hodiny

OpenGL hodiny


<Staršie | tento článok | Novšie>

Napísané: 2. 4. 2010, 14:09 | Prečítané: 18026x | Kategórie: Software | Napísal: admin |
Komentáre: 0

Zatial tu nieje žiaden príspevok, môžeš začať ty:-)

Pridaj komentár
Meno
Web
Mail
Kontrola Zadajte číslo päť
Text

:-)
:-D
:-(
|-/
:-[]
;-)
8-|
8-o
Tučné | Podrazené | Kurzíva  | zdroják | odkaz
 • Pre odoslanie správy môžete aj použiť klávesovoú skratku Alt+S. (Podporujú len niektoré prehliadače)
 • HTML znaky budú prevedené na entity.
 • Vyjadrujte sa tu ako doma, aby sme vedeli ako to u Vás vypadá.
 • Odkazy začínajúce http:// budú automaticky prevedené na odkazy , nepoužívajte však v jednom príspevku viac ako 3 - to robia len spam roboti:-)
bobo87 | ICQ 255-774-323 | Podpora miniRS | Styl LazyDays | Sk preklad by beekeeper